Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Friday°C

Important numbers

All service delivery issues (ALL HOURS)044 606 5000
Mossel Bay Fire and Rescue Services044 691 3722
Power interruptions (day)044 606 5000
Power disruptions (after hours)044 606 5000
Fire Station: Enquiries044 606 5000
Streets/Stormwater/Sewerage Defects044 606 5000
Water Disruptions (Day)044 606 5000
Emergencies (after hours)044 606 5000
2

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Weather

Friday°C
Sun
Mon
Tue

Important numbers

All service delivery issues (ALL HOURS) 044 606 5000
Mossel Bay Fire and Rescue Services 044 691 3722
Power interruptions (day) 044 606 5000
Power disruptions (after hours) 044 606 5000
Fire Station: Enquiries 044 606 5000
Streets/Stormwater/Sewerage Defects 044 606 5000
Water Disruptions (Day) 044 606 5000
Emergencies (after hours) 044 606 5000

VROUEMAAND-BOODSKAP VAN UITVOERENDE BURGEMEESTER, RAADSHEER HARRY LEVENDAL

News

News

07 August 2017

VROUEMAAND-BOODSKAP VAN UITVOERENDE BURGEMEESTER, RAADSHEER HARRY LEVENDAL

Dit is met dankbaarheid en trots dat Mosselbaai se Uitvoerende Burgemeester erkenning gee aan ons vrouens en kinders vir die maand Augustus 2017.  Die Raad het reeds tydens die Raadsvergadering op 27 Julie 2017, ‘n dokument onderteken waarin steun aan vroue en kinders van Mosselbaai gebring sal word gefokus op die toename van gesinsgeweld en mishandeling.  Die wit strikkies sal as trots gedra word, om te wys dat die Raad van Mosselbaai opstaan teen alle vorme van geweld hetsy fisies, emosioneel, finansieel en selfs seksueel.

 

Die verwysingsraamwerk waarin die jeug van vandag groot word, spreek daarvan dat die basiese norms en waardes nie meer so vas gewortel is soos in die dae van ons ouer geslag nie. ‘n Ernstige beroep word op alle vrouens gedoen, ouma’s, moeders wat die toonaangewers in gesinne is met betrekking tot versorging, om te verseker dat daar geordende gedragspatrone binne die huis en die samelewing gevestig word.

 

In dieselfdetyd moet ons ook fokus op die onderwyseresse wat daagliks met ons leiers van môre werk.  Dit is die “ouer-figuur” gedurende die skooldag.  Ons as Raad erken die rol van alle vroue in Mosselbaai en ook die positiewe bydrae wat hul lewer.  Die “Women Power & Purpose” Forum van Mosselbaai, onder die voorsitterskap van Raadslid Venolea Fortuin, word gesalueer vir die merkwaardige werk wat daar deur die rolspelers in ons dorp gedoen word om geslagsake te bevorder.

 

Langs hierdie weg wil ek ook ʼn lansie breek vir ons vroue wat as enkel ouers op ʼn daaglikse basis soveel uitdagings moet oorbrug om hulle verskeie rolle te vervul. SPREUKE 31: 1 stel dit egter baie mooi: “ ‘n Knap vrou is baie werd, baie meer werd as edelstene.” Dit is juis vir die gesinne waar dit so belangrik is dat ons ouer vrouens sal opstaan en optree as mentor, as grootmoeder of grootvader vir die enkel ouers.

 

Ten slotte wil ek graag ‘n beroep doen op alle mans (oupa’s, vaders), om verstandig en eerbiedig teenoor hul vrouens op te tree.  U optrede is ‘n spieëlbeeld aan die jong seuns in ons gemeenskap, en deur u optrede leer hul hoe om vrouens te hanteer. Reik uit na die jongmense in u straat, in u gemeenskap en tree op as ‘n mentor want op die einde van die dag is ons almal se doel om rentmeesters vir die allerhoogste te wees.

 

Dit is so dat weens die finansiële toestande van die land en die ekonomie waarin ons, onsself bevind, vroue noodgedwonge alle rolle moet vervul - baie keer met ʼn karige salaris die huishoudelike begroting moet laat klop… Vandag egter, bevind baie vroue hulle in die beroepswêreld maar dit verhoed hulle geensins om hul primêre huishoudelike pligte na te kom nie. Hier praat ek nie van huistake om en in die huis nie – nee – ek praat van die rol van opvoeder, vertrooster en bemagtiger.

 

Ek wil u dus bemoedig om vas te staan in jul geloof en om nog harder te werk aan opheffingsprogramme binne jul onderskeie gemeenskappe om die sosiale en morele verval hok te slaan.